Evenementen in december 2022

Weppers snein 17-6
16 juni 2012
Weppers tiisdei 19-6
18 juni 2012

Kompetysje-yndieling SDS 1
SDS 1 nimt it kommend seizoen op tsjin hast allinnich mar Fryske ploegen. Allinnich Grijpskerk leit net yn Fryslân.
De yndieling sjocht der sa út:
BCV
Blauw-Wit ’34
Broekster Boys
CVVO
Grijpskerk
Heerenveense Boys
Kollum
Leeuwarder Zwaluwen
ONT
SC Veenwouden
SDS
’t Fean ’58
VVI
Waterpoort Boys
Sjoch hjir foar alle yndielingen fan standaardalvetallen.

Oerskriuwe
Oan ’t 15 juny koenen spilers harren oerskriuwe litte. 2 spilers fan SDS 1 fertrekke. Jildert Hylkema(wêrhinne?) en Jacob van Wieren(Gronitas?) geane fuort. Tsjipke Okkema stoppet. Der komme gjin spilers nei SDS ta.

SDS EK-League
De SDS EK-League hat der 18 wedstriden opsitten. Sjoch
hjir foar de aldernijste stân(gean nei “vv SDS” en druk op “stand”).
Anne Stenekes stiet noch altiten boppe-oan.

Anne rekket him al ryk en hat syn fakansjespul al pakt

Puntentelling EK League
Finale rondes:
Vanaf de kwartfinale rondes moet per wedstrijd naast het aantal doelpunten per team en de toto ook de spelende landen worden voorspeld.

Let op:
Het gaat om de uitslag van de reguliere spelduur (90 minuten plus extra tijd). Een
eventuele verlenging en de strafschoppenserie tellen dus niet mee !!!

Per wedstrijd zijn vanaf de finale rondes 23 punten te verdienen:
6 punten voor het correct voorspellen van het spelend thuisland.
6 punten voor het correct voorspellen van het spelend uitland.
3 punten voor het correct voorspellen van het aantal doelpunten gescoord door het thuisland.
3 punten voor het correct voorspellen van het aantal doelpunten gescoord door het uitland.
5 punten voor een correct voorspelde toto.
Dus per wedstrijd zijn 23 punten te verdienen.

It boppesteande betsjut neffens ús dat je it goeie lân op it goeie plak sette moatte yn it kwartfinale skema mar dat je altyd punten fertsjinje kinne at je útslach en de toto goed ha ek al ha je de lannen net goed. Dat betsjut dat elkenien gewoan punten fertsjinje kin bij alle wedstriden.

Jierdei
Joutsen Okkema wurdt hjoed 25 jier. Fan herte lokwinske.

Harsens derby(791)
Hjir de tradisjonele Oekraïense polka: