Weppers moandei 17-2

D2 kampioen yn de seal
16 februari 2014
"Doar op kier foar keunstgers?"
18 februari 2014

Oan de SDS leden

Moandei te jûn is it wer sa fier;

De rie beslist dan hoe it komt mei it keunstgersfjild yn Easterein. Dit is tige spannend.

Wy, as bestjoer, dogge wer in oprop om mei sa folle mooglik leden op nei it gemeentehûs te gean.

Kom allegear, it begjint 19.30 yn Wommels.

Wy rekkenje op jim!!!

It bestjoer.

Gjin trainen

I.v.m. oproep zoveel mogelijk naar Wommels te komen geen training vanavond. Wel dinsdagavond om 19.00 uur in Easterein.
Jaap de Blaauw

Ek gjin trainen

Volgende week maandag 24 februari is er geen trainen voor D2 op het kunstgras in Sneek.

Dit door de vele afzeggingen in verband met de voorjaarsvakantie/wintersport.

Het veld is dus beschikbaar van 19.00u tot 20.00u. Wie hier dan wil trainen graag even in overleg

met mij (Theo, 06-53721431). Reacties graag voor donderdag. 

Theo.

Foto’s SDS 1 – Mulier 1
Henk Bootsma hat ôfrûne sneon wer moai plaatsjes sketten by SDS 1 – Mulier 1. Jim kinne se
hjir sjen.

F1 sealkampioen
Ek SDS F1 waard sneon kampioen yn de seal:


De A’s

De A’s ha sneon oefene in een combi fan A1 en A2, tsjin ONS A2. Troch de hurde wyn wier der net goed te combineren en dat resulteerde in een wedstried die’t net al te fraai wie!

D’r waar net al te goed foutbalt, net skerp en sa no en dan wat sleauw, en dat kin net, sels net bij een oefenpotsje!! Dat resulteerde in een 8-2 ferliespartij, een gemiste strafskop en een ankelblessure bij Marco!

Ienigste pluspuntsje wie dat Almar nei een langdurige blessure wer 20 min foutballe hat en ek scoorde!

Speciale tank foar Durk, die sien “romantische weekeindsje” utstelde om mei jimme mei te gean!

Boudewijn.


SDS 2 wint wer ris
SDS 2 hat sneon mei 2-1 wûn by Be Quick Dokkum. Yn de earste helte kaam SDS noch mei 1-0 efter en mochten sy de hannen tichtknipe dat de 2-0 net foel. Ek yn de twadde helte hie Be Quick it bettere fan it spul, mar wist Ayanle dochs de lykmakker te meitsjen. Hendrik Engbrenghof waard úteinlik de matchwinner troch 2 minuten foar tiid “bekeken” de winnende goal te meitsjen. Jim kinne
hjir de foto’s fine.

Jesse yn aksje!

Harsens derby(1214)
Yn Argentinië waard it spul om in nuvere reden efkes stillein: