Evenementen in december 2022

Weppers 15 april
14 april 2012
Weppers tiisdei 17-4
16 april 2012

Dropaksje, dropaksje, dropaksje

De jeugd fan SDS giet er dizze wike op ût om dropkes te ferkeapjen. De F- kes en E’s gean yn eigen doarp de D’s en C’s gean nei de omlizzende doarpen ta. Noch net alle drop is ophelle bij de ferspriedings-punten!!!!!
Zet ‘m op jongens en famkes!!!


Tiisdeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS meie moarntejûn wer los. Sy spylje om 19.30 út tsjin RES.

SDS Da 1 sil derop út!
De SDS-froulju fan Da1 sille fan freed 21 april oan ‘t en mei snein 23 april op “trainingskamp”. It doel is om mei syn allen nei Uelsen yn Dútslân te gean. Yn Uelsen stiet de grutste diskotheek fan Europa: ZAK. De heupen sille hjir fêst goed lossmiten wurde.

Ho

Lokkich genôch binne wy goed fersekere.

BOB-X
Der binne genôch SDS’ers dy ’t wat te fertellen hawwe. Sneontemiddeis kinne sy altiten moai harren aai kwyt yn de kantine. It kin no op ek op sneontejûn 15 septimber op it Greidhoek’ Festival. Nijsgjirrich? Sjoch
hjir.

Harsens derby (736)
Dit is best wol in knappe goal fan ien fan ûnder de 15: