Evenementen in december 2022

Utslaggen sneon 14-4
13 april 2012
Weppers moandei 16-4
16 april 2012

Pupillen fan de wike

Marc Janssen mei Harm Stremler


Tristan Hiemstra mei Skelte Anema

E2
Mei SDS E2 giet it prima nei de winterstop. Ek sneon wûnen se wer. Ien fan de doelpunten waard makke út in strafskop.

De bal gie yn de lofter boppe hoeke en it wie mar goed dat dy net yn de rjochter sketten waard want dêr stie de lieder fan RES wol hiel ticht bij.

Fan de TC-jeugd
De T.C. is alwer drok dwaende om de nije yndelingen te meitsjen foar folgjend seizoen.
Wol iederien die’t al wit dat’er folgjend seizoen stoppet mei fuotbal dit behalve bij de ledenadministratie
ek melde bij de desbetreffende coordinator.
Dan kinne die d’r rekken mei halde mei de indelingen.
Namens de tc-jeugd,
Boudewijn Kramer.

Harsens derby (735)
Fansels wint Ajax fannemiddei fan De Graafschap. Frank de Boer hellet al 10 wiken syn reade pepers by syn maat Guardiola út Barcelona. Wêr ’t sy dy ynstopje? Yn de broek fansels: