Weppers freed 5-10-2018

SDS-League: FC FRickandel pakt de wykpriis!
3 oktober 2018
Sneon 6-10-2018
5 oktober 2018

Wike fan de skiedsrjochter

In de week van 6 tot en met 14 oktober 2018 vindt weer de ‘Week van de Scheidsrechter’ plaats. Een sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de scheidsrechter centraal staat.
Tijdens deze week willen we zoveel mogelijk voetballers en voetballiefhebbers de scheidsrechter laten bedanken voor hun waardevolle inzet. Zij maken het immers mede mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van het spelletje kunnen genieten!
Wat kan jij doen in het kader van ‘Week van de Scheidsrechter’?
Veel! Bedank tijdens je wedstrijd de scheidsrechter nog eens extra en houd commentaar eens voor je, maar focus je op eigen plezier en prestaties. Dat geldt niet alleen voor deze week, maar voor elke keer dat je met een scheidsrechter te maken krijgt. Vergeet niet dat scheidsrechters ook mensen zijn, en wel mensen die we keihard nodig hebben om onze sport te kunnen beoefenen.

Je kunt echter nog meer doen… Wil jij vv SDS graag helpen? Word dan nu scheidsrechter!

Met vriendelijke groet,
Dennis Vinke
Scheidsrechter commissie
fam.d.vinke@ziggo.nl

SDS 1 út tsjin De Wite Peal 1

SDS 1 moat sneon nei Sint Jansgea om tsjin DWP 1 te fuotbaljen. Efkes like it der op dat DWP sneon ek koprinner wurde soe (se stiene mei 4-1  foar tsjin Workum) mar se ferlearen úteinlik mei 5-4.
Foar SDS wurdt it saak om in lekkere oerwinning te pakken en dat slagge ferline seizoen hiel goed yn it doarp fan de Snelle Jelle.
Dizze seleksje moat it dwaan:
12.30 aanwezig
12.45 bespreking
13.00 vertrek

1 Jaap©
2 Bauke
3 Erik
4 Gerwin
5 Remco
6 Ewout
7 Matthijs
8 Wiebe
9 Habtamu
10 Pieter
11 Lourens
12 Jacob-Klaas
13 Frank
14 Hendrik

SDS 2 thús tsjin De Wite Peal 2

Tafal of net, mar feit is dat der dus in dûbelprogramma is tsjin DWP. It earste fan SDS út en it twadde fan SDS thús. Om 13.30 oere yn deboks en om 14.30 oere trede dizze mannen oan:
Gertjan, Jorrit, Yward, Feite, Jort, Jesse, Lieuwe, Niels, Ruurd, Anne, Arjen, Ralph, Jildert en Sjoerd.

SDS 3 nei Snits

SDS 3 mei it moarn net om 15.00 oere, mar om 14.30 oere yn Snits opnimme tsjin WPB 5.  Sy fertrekke om 13.30 oere út Easterein.
Dit is de seleksje:
Gert-Jan, Harm D, Harm S, Dirk-Yde, Doede D, Gerlof-Jan, Hans, Ids, Jan-Simon, Peter, Pieter, Robert, Ronny, Tjeerd en Wichard. Daan flagget!

Koprinner SDS 4 thús

Sjogge jim in stik as 15 pauwen rinnen sneontemiddei en se hjitte net Jeroen dan kin it samar in spiler fan SDS 4 wêze. Twa wedstriden 6 punten makket grutsk, mar net eigenwiis.
Sneon moatte se der wer stean tsjin Scharnegoutum 3.
Om 14.30 oere kinne jim it sjen.
De seleksje: Bote, Steffen, Johan, Arjan, Wouter-Jan, Jelmer, Allert, Thomas, Martijn, Remon, Sytse, DD en Igor.

Spulrigelbewiis

Marit Albada heeft dit seizoen als eerste haar spelregelbewijs gehaald! Top! De jeugdcommissie beloont deze ijverige dame met een paar heuse voetbalsokken!  Ik noem even geen namen, maar er zijn nog 4 spelers die vanuit het vorige seizoen dit bewijs nog moeten halen. Als het niet lukt, klop dan even bij vrienden, vriendinnen, je trainer of iemand van de jeugdcommissie aan.  Deze 4 riskeren als ze  7x met hun team gevoetbald hebben zonder spelregelbewijs,  200 euro boete en 3 wedstryden schorsing.
Namens de jeugdcommissie,
Tjerk

vv Willemsoord op Twitter

It is oan te rieden om dochs ris Twitter te ynstalleren op de tillefoan. Je kinne dan net allinnich de Tweets fan SDS folgje, mar ik b.f. dy fan vv Willemsoord. Dy binne meast de muoite wurdich. Ferline wike hienen sy in live-ynterview mei de trainer fan Willemsoord, Jeroen Dekker. Hjir in koarte ympresje:
Wat is je droomcompetie?
‘WPB, Hoogeveen, Hielpen, Woudsend, SDS, Heeg, QVC, VVAK Borger, Fit Boys, Zwaagwesteinde, Vitesse ‘63, NOK.’
Waarom deze ploegen?
‘Gezelligste uitjes!’
Waar heb je in 6 jaar VVW het vieste bier gedronken?
‘Wolvega, lauwe Amstel’.
De beste derde helften in 6 jaar VVW?
‘Hoogeveen zaterdag uit , WPB uit , SDS uit , Fit Boys thuis, WPB uit, Woudsend.’

Spitich………

SDS 2 gie ferline wike mei de bus nei Grins foar de wedstriid tsjin Knickerbockers. By Knickerbockers wienen se der fanút gien dat de foarsitter fan SDS ek mei komme soe yn de bus………

Harsens derby (2057)

Knappe goal!

 

Letter miskien wol mear!