Weppers freed 28-1

Weppers tongersdei 27-1
26 januari 2011
Sneon klaverjasse
28 januari 2011

SDS 1 oefent sneon tsjin AVC 1…?
At Piet Paulusma gelyk krijt en it giet flink friezen de kommende dagen dan sil der wierskynlik in flink oantal kompetysjewedstriden net trochgean takom sneon. At dat it gefal is en AVC hoecht net foar de kompetysje, dan oefent SDS 1 sneon om 12.30 oere op it keunstfjild yn Seisbierrum. Graach dan om 10.45 oere sammelje yn Easterein. Hâld de side yn elts gefal goed yn de gaten foar it al of net trochgean fan dizze oefenwedstriid.
Dit is de seleksje foar sneon:
 1. Jaap
 2. Redmer
 3. Arjan P.
 4. Kristian 
 5. Feiko
 6. Erik
 7. Jacob-Klaas
 8. Tsjipke-Klaas
 9. Harm
 10. Mark
 11. Ewout
 12. Wytze
 13. Skelte
 14. Jelmer
 15. Jacob van W.
SDS 1 oefent 8 febrewaris tsjin Makkum 1
Tiisdeitejûn 8 febrewarris om 20.30 oere oefent SDS 1 op it keunstfjild yn Makkum tsjin Makkum 1.

Seal: SDS 2 spilet lyk tsjin RES
Net geen winst voor RES 6
SDS 2 kwam op 1-0 door Klaas. Snel hierna was de stand weer in evenwicht gebracht door RES. Helaas voor RES kwam SDS nog op 1-2 door Hendrik en 1-3 door Jacob.
Maar de tweede helft nam RES de draad op en maakte vrij snel de 2-3. 5 minuten voor het einde een vrije trap voor RES op cirkel en  deze werd met keeper en al in de goal geramd door oud- klasgenoot Rients de Jager(jammer Johan Heerma).
Daarna had RES de wedstrijd moeten beslissen, maar twee opgelegde kansen  gingen er niet in.
Groetjes
Andre Bons 
Oud-SDS 2  en nu tegenwoordig RES 6
Andre Bons
P.s. we staan boven SDS 2!

VI-kwis
Der wurdt dit wykein net folle fuotballe, dus dan mar efkes in kwiske. Wy binne benijd as jim
hjir wat útkomme.

Harsens derby(388)
Stoffel Bouma mei hjir wolris hinne om op mollen te jaaien (sjoch nei 1.20):