Weppers freed 26-3

Weppers tongersdei 25-3
25 maart 2010
Seleksjes 27-3
25 maart 2010

Moai ferslach
SDS 2 sit bij Leeuwarder Zwaluwen 2 en Blauw Wit 2 yn. En at dy twa Ljouwerter ploegen tsjin elkoar moatte dan krije stevige wedstriden en in
moai ferslach.

Lucht
4 wiken fjochtet Stoffel no tsjin it smoken. Kommende sneon sil hij in test dwaan om te sjen hoe’t it no mei de lucht is. En wêr kinne je
dat better dwaan as bij SDS 5.

NOK out
Jan Stenekes foarsjocht foar moarn in drege pot foar SDS 3 thús tsjin NOK, mar NOK thús is fansels altiten better as NOK-out……..

PEC
It wie wol wat pynlik om te konstatearen dat mei tenminste twa SDS fuotbalprofessoren yn de seal, Ron Jans ien fuotbalfraach stelde, wêrbij gjin antwurd kaam. “Wat betsjut PEC fan PEC Zwolle” Wij hawwe it efkes opsocht en sille it nea wer ferjitte.
Voor de oorsprong van het huidige FC Zwolle moeten we terug naar 12 juni 1910, toen in Hotel Koenders op de Grote Markt te Zwolle twee voetbalverenigingen besloten te fuseren. De vereniging Ende Desespereert Nimmer (EDN), ontstaan in Assendorp in 1904, en Prins Hendrik (PH), van 1 april 1906, wisten dat zij gezamenlijk meer kans maakten om te overleven in de 2e klasse van de Nederlandse Voetbal Bond. Henk Steen bedacht de nieuwe naam van de vereniging: PH – EDN – Combinatie; PEC. De nieuwe club, spelend op het terrein van Theetuin Thijssen (Zwolle-West), eindigde in z’n eerste seizoen op de tweede plaats in de 2e Klasse C. (Boarne side PEC-Zwolle)

Drek
Wêrom waard Feyenoord-Vitesse eins foarige wike staakt?
Voetbal in de modder
(Ik wol)Lòòòòoòòoòòoòòoòs!

Foeilelijke sjurts (9)
Wy hawwe hjir no al hiele lelijke sjurts sjoen, mar dizze is hast wol it toppunt (of júst djiptepunt)! Crystal Palace
:


Hawwe jim ek in ferskriklik sjurt sjoen mail it dan nei
info@vv-sds.nl mei efentueel in foto of in link nei it betreffende sjurt.

Harsens derby (175)
It liket op it heden yn om fan grutte ôfstân op de goal te sjitten. Dizze keeper probearet it ek mar efkes fan 70 meter en warempel: