Weppers freed 21-2-2020

Weppers tongersdei 20-2-2020
20 februari 2020
Sneon 22-2-2020
21 februari 2020

SDS VR1 – Vitesse ’63 VR 2

Dit is in bekerwedstriid yn de 1/8 finale. It begjint om 12.30 oere

Seleksje:
Alissa
Evie
Femke
Hester
Janieke
Jeska
Judith
Kirsten
Marit
Marjo
Marrit
Richtsje
Seriette
Sieta

SDS 2 – Woudsend 1

In oefenwedstriid fan SDS 2 tsjin 5de klasser Woudsend. It begjint om 14.30 oere

De seleksje: Sjoerd W, Robin, Jort, Bauke, Jesse, Elger, Lieuwe, Niels, Sjoerd de V, Arjen, Wietze, Wesley, Habtamu

Makkum 4 – SDS 5

Om 12.00 oere yn Makkum mei dizze seleksje:

Harm D, Auke, Dirk Yde, Doede Douwe, Feite, Gert Jan, Ids, Jan Simon, Pieter Lieuwe, Robert, Remy, Syb, Tjeerd, Tsjipke

Scharnegoutum 4 – SDS 4

Om 15.00 oere yn Skearnegoutum mei dizze seleksje:

Ralph, Johannes, Allert, Jelmer P, Gert, Andries, Schnitzel, Jildert, Eeltje, Jelmer B, Doede Rients, WiFi, watze

Balpylder yn opbou


Johan Postma jout al efkes troch dat de kontoeren fan de SDS “balpylder ” al mear as sichtber binne.

As de kat fan  hûs is…..


Echt de training giet altyd troch bij SDS 1 en SDS 2.
Mar juster efkes net.
En dat is fansels gjin tafal.
De foarsitter is (op de brommer) nei Tsjechie en at de kat fan hûs is….