Weppers freed 19-9

Weppers tongersdei 18-9
18 september 2014
Seleksjes sneon 20-9
18 september 2014

SDS League
No ’t jim dochs net hieltiten op de SDS-side hoefe te sjen foar SDS-nijs hawwe jim moai wat tiid oer om
de SDS-League yn te fullen tochten wy sa. Ynleverje hjoed fia de mail of moarn yn de kantine by Willem of Durk of maile nei info@vv-sds.nl!

Seleksjes
It leafst soenen wy no direkt de seleksjes foar moarn op de webside sette. De erfaring leert ús allinnich dat der noch wolris wat feroarje kin. Hooplik steane se fannemiddei op de webside.

SDS-klean keapje!
Sneon wolle wy as SDS klean ûnder de oandacht bringe welke ús leden keapje kinne.

Trainingspakken, sweaters, tassen,etc.
Wês derby!
Douwe


Programma sneon 20 septimber
It programma foar moarn mei de skiedsrjochters derby kinne jim hjir fine.

Kwyt!

Mede SDS-ers,
Afgelopen zaterdag ben ik in alle consternatie rondom mijn opgelopen blessure van alles vergeten mee naar huis te nemen.
Alles is inmiddels terecht alleen mis ik nog mijn sleutels van het ballenhok.
Er hangt een sleutelhanger aan van een blauw poppetje (doktertje) en een blanco metalen plaatje.
Indien je deze sleutels gevonden hebt graag even contact met mij.
Hans v/d Schaar 06-26785381

 

SDS C1 hat sneon frij ! 

VV Heerenveen C4 is üt de competitie stapt en dertroch hat de C1 sneon frij !
Pieter de Boer

SDS Vr2 ek frij
De wedstryd tusken SDS VR2 en Stiens VR3 giet sneon ek net troch.

Nij lid?
SDS A1 hat der in “nije”spiler by. Nei Jierren yn Snits fuotballe te hawwen is Jelle-Jan Visser no werom op it nêst. Sûn ’t in pear wiken fuotballet hy no mei by SDS A1. Wolkom werom!

Wikselje
By de measten is it net hielendal dúdlik hoe faak der wiksele wurde mei by it amateurfuotbal. Miskien wurdt it sa dúdliker:

Jeugd
Bij wedstrijden van de A-, B- en C-junioren in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers (inclusief de doelman) toegestaan. Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.

Bij wedstrijden van de A-, B- en C-junioren in de categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.

Bij wedstrijden in het gehele pupillenvoetbal (categorie A en B) en bij de meisjes is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.

Categorie A: junioren eredivisie t/m 1e klasse                5 wisselspelers

Categorie B: junioren 2e en 3e en 4e klasse
5 wisselspelers + doorwisselen

Categorie A: pupillen 1e en 2e divisie en hoofdklasse  
5 wisselspelers + doorwisselen

Categorie B: pupillen 1e en 2e en 3e klasse
5 wisselspelers + doorwisselen

Categorie B: meisjes junioren alle klassen 5 wisselspelers + doorwisselen

Senioren mannen reservevoetbal categorie A / vrouwen 3e klasse categorie A

In het reservevoetbal categorie A mannen senioren (reserve hoofdklasse tot en met reserve 3e klasse/reserve 4e klasse voor district Zuid II) en categorie A vrouwen 3e klasse mogen per wedstrijd 5 wisselspelers worden ingezet.

Let wel: niet doorwisselen; een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.


SDS-League(2)
Juster heard:
“Ik set Mohamed Hamdaoui fan FC Dordrecht deryn!”
“Wêrom dat?”
“Dat is fêst in broer fan El…………….”


Harsens derby(1337)
Knappe goal, mar wa makke him eins?

Letter mear!