Weppers freed 18-9

Seleksjes sneon 19-9
17 september 2015
Ut- en ferslagen 19-9
18 september 2015

Flagje?
SDS 1 is noch altiten op syk nei in nije flagger. Rene Zijlstra is der nei ferline seizoen mei stoppe en in ferfanger like gau fûn. Spitich genôch falt dit in bytsje tsjin. Ôfrûne sneon hat Sjoerd van Beem flagge, mar dy kin moarn net. Wa soe moarn flagje wolle? Mail nei info@vv-sds.nl

Jelle de Boer
Jelle de Boer soe moarn SDS 4 – Tzum 2 fluitsje, mar dat giet net troch. No sil hy flagje by SDS 1. Sjapoo!

Efkes Balje yn Easterein !
Nije ynsichten hawwe in oantal Efkes Ballers oan it twiveljen brocht en sij hawwe besletten om jûn yn Easterein te balje. De tiid foar dizze kear is noch 19.15.

SDS VR1
Zaterdag speelt SDS VR1 om 16.30 uur thuis tegen SWZ BOSO Sneek VR2. Vooraf aan deze wedstrijd worden de nieuwe hoodies voor dit team gepresenteerd. Mogelijk gemaakt door sponsor Auke Bruinsma Bouw! En daar zijn alle speelsters erg blij mee! Nieuwsgierig geworden naar hoe dit er uit ziet? Komt allen om 15.30uur naar het voetbalveld in Easterein! En het is natuurlijk ook leuk om de wedstrijd daar live te volgen. Hier alvast wat extra aandacht voor de sponsor:


In 1995 ben ik als eenmanszaak in bouw/verbouw begonnen.
In 2000 zijn we begonnen met de verhuur van bedrijfsruimtes. Het verbouwen en het onderhoud van de panden doen we zelf.
Het is dus vaak mogelijk om de ruimtes aan te passen aan de wensen van de huurder. U kunt bij ons terecht voor het huren van kantoor- /praktijkruimte, stalling/opslagruimte, productieruimte e.d. Voor informatie kunt u altijd bellen met 06-54794015

VR1

Ek de fammen fan VR1 litte harren graach op de foto sjen. Wa’t hjir allegear bij stean of sitte kinne jim hjir sjen 

Boerd

Ek Bonne Wiersma út Itens syn kuolweinen steane no altyd bij it fjild op de Skoalleseize

Programma
It programma fan sneon sjocht er wer lekker fol út. Mar leafst 12 thúswedstriden en ek noch mini’s.