Weppers freed 18-1

Weppers tongersdei 17-1
16 januari 2013
Weppers snein 20-1
19 januari 2013

C2 gjin trainen
It fjild is te glêd, dus gjin trainen jûn.

Gjin trainen D2
In verband met sneeuw, ijs en het opsteken van de wind met gevoelstemperaturen van – 10, vanavond geen trainen voor D2.
Lekker de beschutting van de ijsbaan zoeken dus!
Voor de zaalspelers: morgen een spannende dag, de topper tegen Leeuwarden! Bereid je goed voor. 
Tjerk

SDS-sealtoernooi
Kommende sneontejûn is fanôf 19.00 it jierlijkse sealtoernooi foar sealfuotballers, senioren, A-junioaren en âld-SDS-leden. 
Je kinne je 
hjir noch efkes gau opjaan.

Sealclinic F-pupillen
Voor aanstaande zaterdag staat er een clinic op het programma voor de F-pupillen van SDS.
Echter omdat er tegenwoordig 6 F-pupillen teams zijn, hebben wij deze teams in 2 groepen verdeeld.
Groep 1: F4 / F5 en F6 van 09:00 tot 10:15
Groep 2: F1 / F2 en F3 van 10:30 tot 11:45
Opgave is niet nodig. Op tijd aanwezig zijn is wel van belang.
Bote Strikwerda

In skema fan Henk
Henk Postma wie de snelste draver op de snertrin dit jier. Henk hie in “tracker”oanstean en sa kinne wij no de
sifers sjen fan syn rees.

In hiele lange list
Armstrong hat fannacht oanjûn wat elkenien al wist. Jierren stean te ligen en skjin skip meitsje?
De list betrape Nederlânske dopinggefallen sil no wol hiel lang wurde tinke wij. At jim de list goed besjogge dan falt op dat der ek noch wol wat fuotballers (trainers fan no!) opsteane.

Harsens derby(935)
De measte lju koppe sa’n bal strak yn de eigen goal: