Evenementen in november 2022

SDS League: Frederiklaan 10 boppe-oan!
16 februari 2012
Weppers sneon 18-2
18 februari 2012

Gjin kompetysje fuotbal
Wij lêze op de
KNVB side dat it fuotbal dit wykein net trochgiet.

SDS 1 (a- seleksje)
Sneon om 11.00 oere trainen yn Easterein.
Ek de draaf skuon meinimme.

Ek net oefenje
Fan de wedstrydsekretaris krije wy troch dat ek de oefenwedstryd tusken SDS C2 en D2 net trochgiet moarn.

Seleksje SDS 2 (oefenje)
Thor Ruiter
Jort
Bauke
Syb
Jan simon
Sytse
Feite
Arjen
Gerrit
Ayanle
Robert
Hendrik de Jong
Jan friso
Tjeerd verbeek
Tjeerd de vries
Aanvang 17.30  vertrek 15.30
Veld: Sneek Witzwart
Zorg voor voldoende vervoer
Tegenstander is woudsend

SDS 5 sil oefenje

Van Harm Auke de volgende spelers doorgekregen voor de oefenwedstrijd  van a.s. zaterdag.

SDS-5 Hielpen 2.. Locatie Sneek-Wit Zwart  Aanvang 12.30 uur Vertrek 11.35 Oosterend

 

1.       Ids Boersma

2.       Bertus Bootsma

3.       Harm Auke Dijkstra

4.       Rudy Dijkstra

5.       Tjeerd Dijkstra

6.       Pieter Groenveld

7.       Hans vd Schaar

8.       Pieter Lieuwe vd Valk

9.        Ronny Wagenaar

10.   Sjoerd van Beem

11.   Pieter Kamstra

12.   Jan Stenekes

13.   Pytrik Hiemstra


Voetbalnoord
De foarbeskôging fan
VVI1-SDS1.

Oflast of net
Fan de wedstriidsekretaris hawwe wij ynformaasje krigen oer it ôflassen fan wedstriden. It is wichtich foar alle leden en âlders fan bern om
dit dokument te lêzen.  

Programma sneon 18-2 (giet net troch)

18-2-2012 10:15 SDS C2 – SDS D2
18-2-2012 12:00 SDS B1 – Makkum B1
18-2-2012 14:00 SDS 2 – Fean’58 2
18-2-2012 14:30 SDS 5 – AVC 3
18-2-2012 9:00 Heerenveen D3 – SDS D1
18-2-2012 10:30 Nijland C1 – SDS C1
18-2-2012 12:00 TOP’63 2 – SDS 3
18-2-2012 14:00 Jubbega 2 – SDS 4
18-2-2012 14:30 VVI 1 – SDS 1

Harsens derby(689)
De mannen hawwe Ayanle raar te pakken: