Weppers freed 16-10

Seleksjes sneon 17-10
15 oktober 2015
Ut- en ferslaggen 17-10
15 oktober 2015

VR1 g.n.t
VR1 , de koprinner yn de kompetysje, kin sneon net spylje fanwege te min spylsters. De wedstriid tsjin NOK VR1, giet net troch.

Doelpunten
Op Voetbalnoord wurde skoares, standen en topskoarders bijholden fan de standert alvetallen. At elkenien de doelpuntenmakkers ek ynfierd yn dat systeem, krije je in moaie topskoarderslist oant no ta. At jim
hjir sjogge dan sjogge jim dat in pupil fan Lykle Bleekveld op 1 stiet en dat in eardere spits fan SDS ek al op 9 doelpunten stiet.

Hesjes
Ek jûn om 19.30 oere wurde der wer in oantal hesjes útdield oan in oantal Efkes Ballers. Sij sille it dan op nimme tsjin herleazen.

Programma sneon
It programma fan sneon kinne jim
hjir sjen

SDS A1

SDS A1 bringt in nachtje troch op Skylge. Foar dat nachtje sille se earst om 18.00 in wedstriid fuotbalje. Mei trije punten sette se dan gelyk wer ôf nei kb Heit, en dat is krekt efkes fierder rinnen as kb Terpstra, wer’t de feteranen altyd ferbliuwe.