Wepperkes -woansdei-

Wepperkes -tiisdei-
27 maart 2007
Wepperkes -freed-
29 maart 2007

Let
Wy hawwe it aardich drok mei de nije Treffer, dêrom binne de weppers hjoed wat let. De Trefferfergadering is moarntejûn om 21.30 yn de kantine.

Futsal 3
SDS 3 hat moandeitejûn yn Boalsert mei 7-4 ferlern fan RES. Fannejûn namen sy revanche:
SDS3 hat fannejûn revanche nommen op it ferlies fan moandei.
Ids Boersma makke it earste doelpunt, wernei ’t RES 2x scoorde. D
at wie 1-2 en tagelyk ek de rêststân, mar nei de rest kaam de doelpuntenmasine op gong. 2-2 Jacob Oostra, 3-2 en 4-2 Hampie, 5-2-en 6-2 Jacob wer, 7-2 Johan Dotinga,
8-2 in eigen doelpunt fan RES, 9-2 Hampie, doe RES noch in kear: 9-3 en 10-3 Hampie wer.
Bêst genôch.
Gr. Immie

Nij logo
De haadsponser fan ús webside: Fotopersburo JRF hat in nij logo. Binnenkoart kinne jim syn nije logo ek hjir op de side bewonderje.

Sjocht der kreas út!

Dropkes foar SDS
De jeugd fan SDS giet dizze dagen by de doaren lâns om dropkes te ferkeapjen. De pûdsjes koste €2,50 wêrfan €1,- ten goede komt oan SDS. Dit is wat je keapje kinne:


Pokerface
In soad SDS’ers binne hielendal yn de ban fan it pokerjen. Wy kamen der achter dat Jan Stenekes al drok oan ‘e gong is om oan syn “pokerface” te wurkjen. It slagget allinne noch net rjocht(klik hjir).

Beste 50!
Hjir nog een leuk filmke foar de webside. Giet oer de moaiste goals en duoret mar leafst 22 minuten. Maar dat is it wurdich, al binne de resinte doelpunten fan under oare Quaresma nog net taheake, haha(klik hjir). 
mvg. Jildert

Rik De Saedeleer
Foarige wike koenen jim yn it stikje oer Georges Grün gûle om de goal dy hy makke mar genietsje fan it kommintaar fan Rik De Saedeleer
. De âldere jongeren ûnder ús sille it der mei iens wêze dat dit dochs ien fan de beste fuotbalkommentatoren ea west hat. Jammer genôch heare wy him nea mear op de tillevysje. Hy is dan ek al 82. Sjoch hjirûnder foar in pear prachtige quotes fan him:

*Daar is ‘em Daar is ‘em ja! Goooaaaaaaal! Goal! Goal! Goal!

Wereldkampioenschap voetbal 1982, Erwin Vandenbergh scoort in de match van België tegen wereldkampioen Argentinië.

*De bal gaat van Kim 1 naar Kim 4.

Wereldkampioenschap voetbal 1986, tijdens de wedstrijd Bulgarije – Zuid-Korea, omdat veel van de Zuid-Koreaanse spelers Kim heetten.

*Mijn papieren zijn helemaal natgerend… ik hoop dat mijn bankbiljetten nog leesbaar zijn.

Wereldkampioenschap voetbal 1986, tijdens de wedstrijd Bulgarije – Zuid-Korea, in de stromende regen.

*Jef, doe eens iets!

Als ex-voetballer gaf Rik De Saedeleer vaak commentaar aan de spelers op het veld, zoals tijdens een Europa-Cup wedstrijd van Anderlecht, waarop Jef Jurion de bal voor het eerst van zijn leven met links van grote afstand in het doel schoot…

*“Maradona, Má-rá-dona, nee, ’t is niet eerlijk, dat als ge hem hebt dat ge dan nog tien anderen mag opstellen.”

Commentaar van Rik De Saedeleer wanneer België in de halve finale van het Wereldkampioenschap voetbal 1986 verliest van Argentinië

*“Die keeper van El Salvador moet zich nu toch in z’n thuisland wanen zoals er op ‘m geschoten wordt.””

Wereldkampioenschap voetbal 1982, El Salvador verliest met 1-10 van Hongarije

Fokke & Sukke