Wepperkes -tongersdei-

SDS League: De Fytsemakkers pakke wykpriis
21 oktober 2004
Seleksjes SDS 1 en 2 sneon
22 oktober 2004

Der stiet aardich wat op it spul
Der wurdt aardich wat ynsetten op de wedstriid SDS-WPB fan sneon. By Klaas Okkema op it wurk giet it noch mar oer ien ding. Hjir de weddenskippen op in rygje:
Weddenkip nr. 1
As kollega’s underelkoar hawwe sy in poule makke. Richard hat as útslach 0-1. Kriget hy net gelyk dan sil hy al syn kollega’s traktearje op in snackje. En oars sil Klaas dit foar syn rekken nimme.
Hjirunder de poule:
S.D.S. – W.P.B.
Martin 0 – 2
Geale 3 – 1
Richard 0 – 1
Richard S. 2 – 3
Bernard 1 – 2
Gerrit 1 – 1
Tsjebbe 2 – 0
Klaas 3 – 0

Weddenskip nr. 2
As W.P.B. sneon wint sil Klaas it fjild opromje, de kornerflaggen en de netten fan de goals omheech helje. Richard sil dit dwaan by winst fan S.D.S.
Weddenskip nr. 3
By winst of ferlies sil Richard nei de wedstryd efkes neisitte yn de kantine, en dan lekker trochsakje yn  kafe Bergsma.  nei hus op de fiets..?? of mei de taxi.

It ferlette ferslach fan SDS 2

Allereerst een hele dikke sorry voor de mensen die nu al 2 dagen wachten op dit verslag, jullie weten intussen wel wie hier  voor verantwoordelijk is, Stefan van Krimpen alias; de Rotterdammer …IK DUS. Om mijn exuses te maken ben ik allereerst heel blij dat ik mijn schoonmoeder de schuld kan geven, zaterdag avond heb ik even na zitten genieten (zie verslag) ook had ik een nieuwe auto gekocht, die moest zondag natuurlijk gepoetst worden (vraag maar na bij de buren) en we waren bij skwanmem uutnodige voor de avondmaaltijd,  en laat die ons nou tot ’s avonds laat aan het lijntje gehouden hebben!!!!! dus bij deze is zij de schuld dat ik het verslag niet op tijd ingeleverd heb, nogmaals sorry, hier het nummer van mijn schoonmoeder is 0515-333875,
(Klik
hjir foar it ferslach fan SDS 2-Heerenveense Boys)

Berjocht fan de Skoalleseize
Als bestuur van de “skoalleseize” zouden wij graag weten wie wat meer kan vertellen over de verdwijning van het schoolbord welke onder de boxindelingen hangt. Het betreft het bord waaop aangegeven wordt welke teams van welke box gebruik mogen maken. Verder is er een raam van een deur ( tweede box van links) gesneuveld.
Wij gaan er vanuit dat dit per ongeluk gebeurd is , maar wij willen dit dan wel graag op de verzekering van de betrokkene verhalen aangezien wij anders zelf voor de schade opdraaien. Tot slot zouden wij graag zien dat het scorebord aankomende zaterdag weer gewoon op zijn plaats hangt.
Groeten,
Feike Jorritsma.
voorzitter “Skoalleseize”


Reglementen KNVB
Sommige reglementen fan de KNVB hawwe je wolris noadich. Der gebeurt wat en je witte net mear hoe as it ek alwer sit. Om ’t eltsenien maklik te meitsjen stean se no allegear op dizze webside. Klik links yn it menu op “KNVB” en jimme kinne alle spulrigels en reglementen fan de KNVB fine.

Willem van Gaal
Grutte ôfwêzige by it 1e sealteam fan SDS 1 juster wie coach Willem Overal. Hy hat it te drok mei syn wurk en it leiderskip fan SDS 2 om ek noch eltse wike mei it 1e sealteam dwaande te kinnen. Hy docht dêrom ek in stapke werom. Of soe der it net iens wêze mei de (bystelde) doelstelling fan SDS 1 om yn elts gefal yn ‘e 1e Klasse te bliuwen???