Evenementen in december 2022

SDS League: Feiko pakt de kopposysje!
27 september 2006
Froulju krije trainen fan Marcel.
28 september 2006

Futsal: SDS 2 bliuwt winnen
SDS 2 hat juster de bekerwedstryd tsjin MKV’29 mei 14-3 wûn. Dit nei in 2-0(!?) efterstân.
It ferslach fan koach Gerard van Asselt komt noch.

Blessurelijen bij B1
 
Efkes wat (minder goed) nijs fan SDS B1-junioaren.Sa ha je 16 spilers en in ‘wikselprobleem’ en sa ha je miskien krekt genôch…
Foarige wike moandei rekke Doede Kooistra op de training blessearre oan de ljisk.  Dizze wike kin der noch net wer traine. Hy lit him behannelje by de fysioterapeut.
Ofrûne sneon rekke Jort Strikwerda yn de wedstriid blessearre oan de knibbel.
Ludze Holtrop skille moandei en hjoed en sei ôf foar de trainingen en foar sneon de wedstriid. In ankelblessuer (miskien slacht Ludze wolris wat tafolle yn it lân om jûns…)
En as leste krige Peter Stuiver moandei in ‘beuk’ yn it partijtsje en foel ûngelokkich op syn pols.Neffens Loor wienen de pezen fan de pols hast stikken west…
Peter rint yn it ferbân en is der sneon ek net by.
Hy woe sels net efkes mei nei Urk foar in fiskje..

We winskje alle spilers betterskip!

Frouljusfuotbal
Tiisdeitejûn waard der troch ûndersteande 12 froulju fuotballe ûnder lieding fan Marcel Frankena. De froulju wienen wakker enthousiast. Jûn mear foto’s.


Voetbalprimeur.nl
Jildert Hylkema(A1) is in echte fuotbalprofessor en is op de hichte fan alle nijtsjes. Sa skriuwt hy ek geregeld foar de fuotbalside Voetbalprimeur.nl. Dit nijtsje kaam juster fan him(klik hjir).

SDS F5 komt er wer oan
Nei de winterstop komt er wer in F5. Dat is it goeie nijs fan de jeugdkommisje. Der binne al moai wat F-kes bijkommen.

GSM
Marcel Frankena giet wol gauris te golfen yn Ljouwert. Dat dit by tiden best aardich wêze kin docht bliken út it folgende:
Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub. Een mobiele telefoon gaat af en een van hen begint een gesprek. Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee.
MAN: “Hallo”
VROUW: “Schat, ik ben het. Ben je op de club?”
MAN: “Ja”
VROUW: “Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?”
MAN: “Natuurlijk, … als je het mooi vindt moet je het kopen.”
VROUW: “Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan. Ik heb de nieuwe 2005 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi.”
MAN: “Hoeveel kost ie?”
VROUW: “80,000 euro”
MAN: “OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen.”
VROUW: “Geweldig! Oh, ja nog een ding …. het huis dat we vorig jaar zo graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro.”
MAN: “Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900.000 euro.”
VROUW: “OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!”
MAN: “Doei, ik hou ook van jou.”
De man hangt op. ……..
De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar hem.
Dan vraagt hij: “Weet iemand van wie deze GSM is?”

Kebabwykein
As jimme der noch net út binne wat jim it wykein ite sille, dan hawwe wy in tip. Yn Wommels by Roel en José is it dit wykein “kebabwykein”. Sjoch hjir mar.