Wepperkes -tiisdei-

Wepperkes -moandei-
18 november 2007
Wepperkes -woansdei-
20 november 2007

Futsal 3
SDS 3 spilet moarntejûn om 20.30 thús tsjin ZVF 2. Kom gerêst efkes sjen!

Futsal 1
SDS 1 moat ek tsjin ZVF mar dan yn Frjentsjer. By SDS dogge mei: Jan-Simon, Anne, Feite, Tsjipke, Skelte, Harm en Tseard. Peter is noch in twifelgefal. Robert en Willem binne al wiken net iens in twifelgefal en dogge wer net mei.
Juster binne der ek al wat wedstriden spile yn de Haadklasse(klik
hjir).

Fyts noch yn it fytsenrek?

“Voor iedereen die zijn fiets laat staan in de fietsenrekken”
De stichting “Skoalleseize” zou graag willen dat iedereen die zijn fiets nog in de fietsenrekken bij de sportvelden heeft staan deze meeneemt.
Wanneer dezelfde fietsen die er nu al enkele weken staan (met of zonder lekke banden) er over ca. 14 dagen nog staan zullen deze worden weggehaald. Wij hopen dan ook dat iedereeen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en de fiets meeneemt.
Stichting “Skoalleseize”

Sinterklaas
Mochten jim Sinterklaas tsjinkomme wiis him dan efkes op al dy Sinterklaaskadootsjes dy ’t der te krijen binne yn de SDS-winkel. Fan SDS-taskes, SDS-sjaals oan ’t SDS-sokken en SDS-trainingspakken.

Nije Treffer
It sjit alwer aardich op of der komt wer in nije Treffer út. Hawwe jim noch kopy, mail it dan nei detreffer@vv-sds.nl.

Lifte
Ek Dirk de Jong sil him mooglik bij de organisaasje fan de liftwedstryd melde omdat hij mei plannen omrint om ek mei te liften. Hij hat as liftmaatsje yn de holle Lisanne(fan Jan). Wij binne benijd at se troch de ballotaazjekommisje hinne komme.

Nije balfêste spits
Marcel Frankena lit ús witte dat hy mei troch syn drokke wurk folgend seizoen gjin trainer is fan SDS 1. Hy hâldt syn eagen wol iepen foar mooglike nije spilers;
Ik heb trouwens een nieuwe targetman gezien voor sds. groot, sterk, balvast, technisch, en volgens mij niet af te stoppen door welk team dan ook. Alleen het vervoer moet geregeld worden.
(klik
hjir).

Zet ‘m op!
Maklik is dizze kwis net. Wy binne benijd hoefier at jim komme(klik
hjir).