Wepperkes -snein-

Wepperkes sneon 8 maaie
8 mei 2004
Programma SDS dizze wike
10 mei 2004

SDS 5
Hoe is it mooglik dat je sa’n moaie kans misse, frege Eddy de Boer nei ôfrin oan ien fan syn meispilers. Oan wa? lês it yn it wedstriidferslach fan SDS5 by senioren

Alwer keatse
Durk Yde Sjaard hoechde sneon, lykas in protte Dokkumers net te fuotbaljen. Hy koe keatse. Hy koe sels winne. Fanút Menaam kaam hy mei de krâns thús. De Dokkumers kamen mei 1 punt werom út Koudum. Balk ferlear thús fan Wikels Hallum mei 2-3

Topskoorderslist
Eddy de Boer hat Hendrik de Jong 3 dagen neist him hân op de list. Sneon skoorde hy wer 3 kear en is foar nimmen mear yn te heljen. Sjoch by senioren foar de komplete list.