Wepperkes -moandei-

Wepperkes -snein-
3 november 2007
Wepperkes -tiisdei-
5 november 2007

Gearard nimt ôfstân
De âldste soan fan Appie Posthumus en Akke Hulzinga docht it mar goed as doelpuntenmakker. Sneon tsjin Mulier skoarde hij mar leafst 4 kear. De totale list kinne jim
hjir sjen.

TikkieterugJaap
Wiken hiene wij gjin bloopers, mar ôfrûne sneon koene wij twa bijskriuwe yn ús klassemint. Sjoch
hjir foar it hiele tikkieterugJaap-klassemint.

Kûten fan…..
Wij krigen ien reaksje op “de foto fan de kûten fan……
Der is ek marv ien binnen de klup dy’t sa goed kûten herkenne kin oan struktuer , bou en foarm. Dooitze Nauta wit hast wol seker dat se fan Erik binne want it binne echte Haitsma kûten.

Súnich
Leiders/trainers,
Als SDS zijn we zuinig op de nieuwe kantine die we gebruiken. Enkele leiders en trainers hadden de gewoonte hun ballen en shirts op te bergen in de kantine.
Het is niet meer toegestaan om ballen, waterzakken, shirt e.d. achter te laten of op te bergen in de nieuwe kantine/ wedstrijdsecretariaat. Ook de kast van SDS bied geen ruimte voor opslag van spullen. Gewoon mee naar huis nemen, zoals de meeste leiders en trainers doen.
Bedankt voor de medewerking,
vr gr. Andre Vink

F1 op de foto
It is wat let, mar F1 is dan dochs eindelik op de foto kommen. “Wij spylje ek hast nea thús” sa sei lieder Johan Heerma. De jonkjes tochten dat it foar it kampioenskip wie, want se stiene der goed foar. Meitsje kennis mei F1 troch
hjir te sjen.

Praatsjes
Eddy de Boer frege sneon efkes oan Ype Tiemersma hoe’t it mei him wie. Tige belangstellend soene wij sizze, mar de fraach hie in ûndertoan. De ploechgenoaten krigen in wwiidweidich ferslach wat er barre kin at je iets te lang in sitten bliuwe om in bierke te drinken.
Yn de wedstryd krige Eddy lik op stik: yn frije posysje spile Ype him net oan, mar skeat hij leaver yn de ballenfanger. Omdat Ype graach ferjit en ferjout krige Eddy de bal letter noch wol in kear en koe skoare. 

Hurd mar earlik
Jaap Stam is plotseling stoppe mei fuotbaljen. Jaap Stam wie altiten it foarbield fan in hurde mar earlike ferdediger. Hy liet net oer him hinne rinne(klik
hjir).