Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
2 december 2006
Wepperkes -tiisdei-
5 december 2006

Programma kommende wiken
Kommende sneon 9 desimber is der noch in gewoan fuotbalprogramma. Dêr hat elkenien wol rekken mei holden. Sneon 16 desimber is der in ynhelprogramma. De folgende wedstriden steane al op it programma. Dat kin noch wol feroarje omdat ôfrûne sneon ek alles ôflast is.

14:30 SDS 2 – CVVO 2
14:30 SDS 3 – Makkum 2
14:30 TOP’63 3 – SDS 5
14:30 Heerenveen A2 – SDS A1

Skoalleseize yn it nijs
Ferline wike stie der yn de Sneeker Courant in artikel oer de Skoalleseize. Dizze krante wurdt net besoarge yn Wommels derom hjir
de ynformaasje.

Kwisse mei…….
 
 
hspace=0 
Kommende tongersdei om 21.30 oere. Kom allegear.

Man yn krisis
Lisfytsers hawwe in protte lêst fan foaroardielen. Dat witte wij út erfaring. Dat docht no bliken út it stik fan stikjekriuwer Martin Bril. Jim kinne wol begripe dat hjir op reageard wurdt.

Lifters riede harren ta
Mei minder as ien moanne te gean is de lift koarts oan it opkommen. Wij hawwe al fêst al wat op in rijtsje setten. Sjoch
hjir.

Harsens derby(31)!
Dit jild fansels ek foar dy âlde keardel út Spanje(klik
hjir).