Wepperkes -freed-

Wepperkes -tongersdei-
20 oktober 2005
Wepperkes -sneon-
21 oktober 2005

Net folle fuotbaljen
Der wurdt sneon net folle fuotballe. Fan de senioaren sit allinne SDS 35+ noch yn de beker. Sy spylje moarn út by Noardburgum om 14.00 oere. Yn Easterein wurdt hielendal net fuotballe. De rest fan it programma sjocht der sa út:

22/10/2005 11:00 74612 SneekWitZwart A2 – SDS A2
22/10/2005 10:00 73508 Frisia D6 – SDS D2
22/10/2005 09:00 74204 TTBC F1 – SDS F1

Meinte Sixma-toernoai
Sneon wurdt yn Easterein it Meinte Sixma-toernoai organiseare. Dit begjin om 13.00 oere. Dit is foar de jeugd fan oan ’t en mei de C-junioaren..

Betterskip(1)
Oan de list mei blessures kin wer ien taheake wurde. Sybren Nauta krige tongersdei inkelde stielen buizen op ‘e foet. Dat docht sear en dat koste him yn elts gefal in brutzen “middenfoetspoatsje”. Wy winskje Siebren betterskip!

Betterskip(2)
Durk Okkema mocht tongersdei earder ophâlde fan trainen. Net omdat hy SC Heerenveen op ‘e tillefysje sjen woe mar om ’t hy in skuorke boppe ’t eag oprûn op trainen. Dokter Meerdink woe ’t lokkich genôch yn de rêst fan Dinamo Boekarest-SC Heerenveen wol efkes plakke sadat Durk noch wol op ‘e tiid yn de kantine wie om de twadde helte te sjen.

Betterskip(3)
Gert-Jan Hiemstra sukkelt al in skoftke mei syn knibbel. Sa ’t it no stiet moat Gert-Jan binnenkoart foar in “sjoch-operaasje”. Wy hoopje foar Gert-Jan dat hy dêrnei gau wer wat opknappe mei.

2x goed
Wy krigen antwurden binnen op de fraach welke “beroemde” SDS’er no eins op dy klassefoto op ‘e mid-mid stie. Wy rekkenje se beide goed. Dit binne se:
*Goeiejun, 
Mei in efen oantal op elke rij kin er net ien kompleet yn it midden sitte. It is yn ieder gefal wol dudelik wer de Syrier ut de Hofstadgroep sich al die jieren skul het hoalden..die extremist joech kennelik gewoan les op’e Bogerman.
Groeten, Kees
*Dat kin der mar ien weze,hy spille dan wol net mid-mid mar op rjochtsfoar en efter mar dat is de one en only wicky
Groetnis fan himself.


SDS 1 nei Cambuur
SDS 1 hat dit wykein frij. Sy sitte net mear yn de beker, hoefe neat yn te heljen en oefenje ek net. Om dochs wat oan teambuilding te dwaan geane sy jûn mei syn allen nei SC Cambuur-TOP Oss. Geert Hiemstra hat ôfsein. De reden is ús net bekend.

Útgeanstips
No ’t der sneon net folle te rêden is moatte wat oars betinke om net mei de frou de stêd yn te hoefen. Wa hat der in idee? Mail it nei info@vv-sds.nl!
Myn idee is om sneon efkes by Nijlân-SVM te sjen. Dizze wedstriid begjin om 14.30 oere.