Utslaggen 26 april

Seleksjes 26-4
25 april 2008
Weppers snein 27-4
25 april 2008

De earste dei fan in lange maaiefekansje betsjut in lyts programma. In oantal wedstriden dy’t er wol op stiene, binne útsteld.

Nijsgjirrige saken oer wedstriden krije wij graach binnen op dizze adressen.

    útslach
14:30 SDS 1 (zat) – Buitenpost 1  0-2
12:00 SDS 2 (zat) – Be Quick D 2  3-0
10:30 SDS D2 – RES D2  0-1
11:00 SDS E3 – Frisia E6 útsteld
12:30 CSL 3 (zat) – SDS 3 (zat)  1-1
10:30 Oeverzwaluwen A1 – SDS A1  5-1
9:00 LSC 1890 D2 – SDS D1  6-0
10:00 Minnertsga E2 – SDS E2  4-0
10:15 Hielpen F1 – SDS F2  0-3
9:00 Mulier F3 – SDS F4  0-0

De wedstriden

SDS 1 – Buitenpost 1    0-2
De bettere kansen wiene yn de earste helte foar SDS, mar Buitenpost skoarde krekt foar de tee.
Troch in strafskop kamen de gasten ek noch op 0-2

SDS 2 – Be Quick Dokkum 2
Bij it skoft wie de einstân al berikt. Doelpunten fan Willem Wijnia (2) en Jeroen  Brouwer. SDS 2 hat de periode titel binnen. Fan herte lokwinske.

CSL 3 – SDS 3     1-1
Nei in 1-0 efterstân kaam SDS 3 yn de twadde helte werom troch in doelpunt fan de kluptopskoarder Gearard Posthumus

Overzwaluwen A 1 – SDS A1     5-1
Tsjin de kampioenkandidaat like SDS efkes te stunten. In 0-1 foarsprong troch Eeltsje Postma, dsoarge der foar dat it Oeverzwaluwen koach Klaas Okkema raar yn it liif omdraaide. Nei it skoft kaam SDS der net mear oan te pas. Wij kinne Klaas fan Koudum lokwinskje.

Hielpen F1 – SDS F2
Naar  1 en een half jaar is het dan zo ver mijn eerste goal. Naar heel wat wedstrijden en trainingen en met al mijn mede spelers hier komen ze

Peter

Johannes   

Hendrik

Robin

Stefen

Solemon

Jan

Jitte

Marten

De wedstrijd was tegen hielpen f1 en we moesten uit op  vrijdag

Ik stond voor de goal ik kreeg de bal en ik schoot de bal op de paal de bal ging terug en ik

schoot nog een keer en hij zat er in.
einde door Rients de Boer