Evenementen in december 2022

Weppers freed 4-9
4 september 2009
Weppers snein 6-9
5 september 2009

Mail de útslach, in koart ferslach en bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen.

    útslach
14:30 SDS 2 – Flevo Boys 3 2-0
12:30 SDS 4 – Tzummarum 2  letter
12:30 SDS DA2 – GAVC DA2  3-2
14:30 SDS A1 – Frisia A2  2-1
9:00 SDS D1 – Leeuwarder Zwaluwen D1  2-8
9:00 SDS E2 – VWC E2  3-2
9:00 SDS E3 – Irnsum E2  10-2
10:00 SDS F3 – Workum F5  3-2
10:00 SDS F4 – EBC/Delfstrahuizen F3  4-8
14:30 Be Quick D 1 – SDS 1  ôflast
14:30 Blauw Wit ’34 3 – SDS 3  2-7
12:30 Ouwe Syl 3 – SDS 5  ôflast
13:45 Broekster Boys 4  – SDS 6  1-0
11:30 Sleat DA1  – SDS DA1  10-0
12:45 Mulier B1 – SDS B1 letter
14:00 AVV C1 – SDS C2  
10:30 Oeverzwaluwen D2 – SDS D2  1-2
9:00 Franeker SC D4 – SDS D3G  12-0
9:00 Workum E1 – SDS E1  6-1
10:15 IJVC E3 – SDS E4  13-3
10:30 SneekWit-Zwart F2 – SDS F1  4-4
9:00 Wispolia F1 – SDS F2  11-0


Be Quick Dokkum 1 – SDS 1  ôflast
Om 11.20 waard de kantine fan SDS ferrast mei in tillefoantsje út Dokkum. Te folle rein wetter hie it fjild gjin goed dien. Oflast dus.

Flevo Boys 3 – SDS 2   2-0
In pittige striid tusken twa ploegen dy’t winne woene. Henk Postma skoarde beide doelpunten en Feite, hij miste in strafskop.

Blauw Wit ’34 3 – SDS 3
In knappe oerwinning foar SDS 3. Sy wûnen mei mar leafst 7-2 yn Ljouwert fan Blauw-Wit ’34 3. Robert Sybesma(4x), Sytze Kooistra(2x) en Ralph makken de doelpunten foar SDS 3.

Ouwe Syl 3 – SDS 5   ôflast
Voetbalvereniging Ouwe Syl maakt gebruik van twee velden, namelijk een wedstrijd- en een trainingsveld. Met name het wedstrijdveld is kwalitatief goed te noemen vanwege de irrigatie. Zelden hoeven wedstrijden afgelast te worden.
Boppesteande tekst stiet op de side fan OuweSyl. Wij soene it der mar gau ôfhelje, at de earste wedstryd fan it seizoen al ôflast wurdt fanwege it reinwetter. Want soks ropt bij sommigen gjin irrigaasje op mar irritaasje.

SDS DA2 – GAVC DA2 
De earste wedstryd fan it seizoen, spannend! Seker omdat we in nije kompetitie-yndeling hawwe, we ha fan sommigjen gjin idee hoe’t se spylje. Sa ek fan GAVC.. De wedstryd begon net al te best, we wiene noch mar krekt los en se hiene in grutte kâns, mar dy misten se. SDS moast wat skerper wurde, mar dat woe noch net echt. Nei sa’n 15 min. siet de bal yn ús doel. We hoden de kop omheech en ek wy hiene in pear kansen, mar foaryn gong it net altyd sa at we woene. In pear minuten foar de rust skoarde de tsjinstander noch in kear: 0-2. Nei in bakje tee hiene wy yn ‘e wyn en hoopten we ús kânsen ris goed te benutten. Nei ûngefear 10 min. skoarde Sieta de 2-1, eindelyk dy siet! SDS waart hieltiid better en al snel siet de 2-2, skoart troch Myriam. GAVC joech it net op, mar gelokkich wisten we de goals tsjin te hâlden. Mei noch sa’n 10 min. te gean foel der wer in goal, wer makke troch Sieta en dermei eindigde de wedstryd ek, mei in 3-2 winst. 
De famkes fan SDS


SDS A1 – Frisia A2
In spannende wedstriid, want SDS kaam wol mei 1-0 foar , mar moast krekt foar it skoft mei 10 man fierder. (Jort twa kear giel) Nei it skoft waard it 2-0 mar ek noch 2-1. De doelpuntenmakkers hawwe wij  helaas net trochkrigen.

Workum E1 – SDS E1
Vandaag was Workum de tegenstander , een zeer goeie tegenstander .
Met de beker wedstrijd hadden we ook al eens tegen hun  gespeeld dus we wisten wat ons te wachten stond.( 4-2 verloren).
De eerste helft waren we goed aan elkaar gewaagd , maar Workum wist door snel te counteren twee keer te scoren.
Bijna hadden we de aansluiting door een fraaie solo van Idsert ,maar die ging er net voor langs.
De tweede helft het zelfde beeld als de eerst helft zeer goed voetbal  door de spelers van SDS maar Workum was zeer gevaarlijk met de counter en wist nog vier keer te scoren.
Yward scoorde het doelpunt voor SDS.
Toch zeer goed voetbal door het team ondank de zes tegen goals.
Willem

SDS E3 – Irnsum E2
De eerste wedstrijd van de E3 tegen Irnsum E2 is goed verlopen. Een beetje zenuwachtig vantevoren, omdat een E2 vast wel groot en sterk zou zijn.
Maar wij waren niet groter maar wel sterker. Eerste helft goed gespeeld, goed gekeken naar de vrije man en goed overgespeeld, het was 5-0 bij rust en mede daardoor de tweede helft minder gevoetbald.
Het is toch 10-2 geworden door doelpunten van Wytse, Peter, Hendrik( ook een eigen doelpuntje na een misverstand), Arnout, Wierd.
Jerryt speelde een goede wedstrijd met onderscheppingen en goed verdedigd, Kees strooide weer met goede voorzetten en Jan, aanvoerder, heeft de eerste helft zijn doel schoogehouden.
Kortom een goede wedstrijd, als we blijven voetballen zoals de eerste helft is het prima.
Sietske

Famkestraining giet los!
De famkestraining (let op: 8-14 jier) giet
wer los!
Kommende moandei om 17.00 oere wurde sy ferwachte by trainer Sieta Tessemaker
op it fjild.
Wolle jo ynformaasje oer it famkesfuotbal?
Mail nei
info@vv-sds.nl.