Ut- en ferslaggen sneon 18-9

SDS League: Yward pakt wykpriis!
17 september 2010
Weppers snein 19-9
19 september 2010

Mail útslach, in koart ferslach, foto’s, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen.

Yn Easterein giet alles troch!
Beste SDS-ers,
Op skoalleseize gaat alles door behalve de oefenpot van D1.De helft van het B veld is afgesloten en er mag niet worden gespeeld of ingeschopt, er worden 2 pupillen wedstrijden op het hoofdveld gespeeld.
Laten we zuinig zijn op de velden.
Groetjes, Andre

    útslach
9:00 SDS E2 – ONS Sneek E3  0-9
9:00 SDS E4 – Oosterlittens E4  1-10
9:00 SDS F2 – Thor F1  0-6
10:00 SDS F3 – Heerenveen F9  5-1
10:00 SDS F4 – IJVC F3  3-3
11:15 SDS D3 – NOK D2 (7-tal)  
11:15 SDS D4 – Robur D2 (7-tal)  g.n.t
12:30 SDS B1 – ONSTOP63 B2  
14:30 SDS 5 – Oudega 2  g.n.t.
14:30 SDS A1 – JV Bolsward A1  1-0
16:15 SDS 4 – EBC 2  g.n.t.
16:15 SDS 6 – TOP’63 3  g.n.t.
9:00 LSC 1890 C3 – SDS C2  10-0
10:10 CVVO E3 – SDS E1  4-1
10:15 AVC D1 – SDS D2  15-0
11:15 IJVC C1 – SDS C1  1-1
11:15 ONS Sneek F2 – SDS F1  
12:00 Oudega DA1 – SDS DA1  g.n.t.
12:30 LSC 1890 E6 – SDS E3  5-5
12:30 Makkum DA1 – SDS DA2  g.n.t.
13:30 LSC 1890 E10 – SDS E5  3-2
14:30 Balk 2 – SDS 2  3-0
14:30 Heeg 2 – SDS 3  2-3
14:30 Oostergo 1 – SDS 1  1-2

Oostergo 1 – SDS 1 1-2
Foar itselde jild wie Jaap Toering der no wer ôfgien mei in reade kaart. It stie noch 0-0 doe ’t der flagge waard troch de grinsrjochter Klaas Overal, mar de skiedsrjochter trochspylje liet. Der kamen 3 man op Jaap ôf en hy koe mar ien ding dwaan; de bal mei de hannen tsjinhâlde. Oars neat mis mie, mar lykas de foarige kear(doe ’t hy him neffens oare SDS’ers net mei de hân rekke) stie hy bûten syn 16-meter-gebiet. Dit kear wie it gelok oan SDS’-kant en krige Jaap allinnich mar giel en in frije traap tsjin. SDS kaam dêrnei mei 2-0 foar troch Erik Haitsma en Jacob von Wieren. De 2-1 fan de Iesters yn de lêste minuten makke úteinlik net folle mear út.

“Stervende zwanen” dat soe de titel wêze kinne fan it ferslach fan de Oostergoferslachjouwer. Sjoch hjir.
Op de webside fan Tweenul stiet itselde ferslach mei ek noch wat foto’s(sjoch hjir).

Balk 2 – SDS 2 3-0
SDS 2 gie op ‘e nij ûnderút. SDS 2 fuotballe by flagen net sa gek, hie net altiten like folle gelok, mar krige eins gjin kâns. In inkele fout waard lyk ôfstraft en eins wie Balk gewoan better. Folgende wike thús tsjin Feanwâlden dan mar de earste 3 punten pakke!

Heeg 2 – SDS 3 2-3
Ynderdaad: Heeg 2 – SDS 3…………..
Doelpuntenmakkers?
Bote, Kristiaan en Pieter.
Klik hjir foar it ferslach fan Pieter Kamstra.

SDS A1- JV Bolsward A1
In boeiend en spannend potsje fuotbal. SDS hie twa kear dik ferlern en woe dochs wol wat sjen litte oan it thúspublyk. En dat slagge. Mei hurd wurkjen koene se yn de earste helte de tsjinstanner goed bijhâlde en se kamen sels op foarsprong. Stefan Visser strafte in flater fan de Boalserters goed ôf. jv Bolsward wie wol mear oan de bal mar de ferdigening mei Christiaan Gaastra oan it haad , stie as in hús.
Yn de twadde helte sieten je te wachtsjen op it doelpunt fan de gasten, mar dat foel net. Nee, SDS kaam der betiden gefaarlik út. In prima oerwinning foar A1.

AVC D1 – SDS D2
De cijfers van de uitslag liegt er niet om, maar vergeleken met onze eerste wedstrijd was het een enorme verbetering , er werd al leuk overgespeeld , het spelen op buitenspel lukte al een paar keer.
En ook werden er enkele kansen gecreeerd. Volgende week thuis de streekderby tegen Nijland D1.
Willem H.

CVVO E2 – SDS E1
Zaterdag 18 september had s.d.s E1 een uitwedstrijd tegen cvvo (Lemmer) die we hadden verloren met 4-1.
cvvo scoorde eerst de 1-0 daarna de 2-0  toen na de pauze we iets beter gingen voetballen werd het toch nog 3-0.
Daarna scoorde Wierd Hofstra de 3-1 en ten slot scoorde  de tegenpartij 4-1.
groeten Wesley

Ôflast
SDS 4,5 en 6 fuotbalje sneon net om ’t de tsjinstanner te min minsken hat. SDS DA2 giet net troch om ’t sy sels te min froulju hawwe. SDS Da 1 is ek ôflast mar dat hat wer mei de tsjinstanner of it fjild te meitsjen.De oefenwedstryd fan D1 is ek ôflast om de fjilden te sparjen. En D4M hie ek samar frij want Robur kaam net. De famkes hienen de klean al oan en soenen efkes 5 tsjin 5 oefenje. Om de fjilden te sparjen mocht dat spitich genôch net.