Ut- en ferslaggen 3-10

Seleksjes sneon 3-10
1 oktober 2009
Weppers snein 4-10
3 oktober 2009

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s en bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen. 

    útslach
14:30 SDS 2 – BCV 2 3-1
16:30 SDS 3 – Bolswardia 2 1-1 
13:10 SDS 4 – Makkum 4  0-0
11:20 SDS DA1 – VVI DA1  0-10
12:30 SDS DA2 – LSC 1890 DA2   5-2
15:00 SDS A1 – CSC A1  4-7
11:15 SDS C1 – IJVC C1  3-2
10:00 SDS C2 – QVC C1  0-10
8:45 SDS D2 – Franeker SC D2  1-7
9:00 SDS E2 – OudegaHJSC E2  0-16
9:00 SDS E3 – RES E3  13-1
10:00 SDS F3 – Joure SC F8  1-3
10:00 SDS F4 – LSC 1890 F6  0-6
14:30 Oeverzwaluwen 1 – SDS 1   3-0
14:30 Scharnegoutum’70 4  – SDS 6   5-1
11:00 Nijland B1 – SDS B1  3-5
10:45 FVC D1 – SDS D1  8-1
10:30 Zeerobben D5 – SDS D3G  12-0
9:00 Bakhuizen E1 – SDS E1  4-5
9:00 Balk E4 – SDS E4  4-2
9:20 Gorredijk F1 – SDS F1  11-0
9:00 Renado/VVI F3 – SDS F2  8-1

Deiskoare
Wij sjogge alle wykeinen alle útslagen foarbijkommen en skrikke soms. Sa as dit wykein. Safolle wedstriden en mar 6 kear winst foar SDS. Dat moat dochs better kinne.

SDS 1 – Oeverzwaluwen 1
Wij hawwe alles fan hearen en sizzen en dat klonk net posityf. Jaap dy foarkaam in gruttere nederlaach. Hjir it ferslach.
Oeverzwaluwen – SDS 3 – 0   – 3 oktober
Na  1 min. Stond het al 1 – 0 voor Oeverzwaluwen, door een doelpunt van Bart van der Veen.Dan begin je direct weer achter de feiten aan te lopen. Na een kwartier en een goed lopende aanval was het al 2 – 0 voor Overzwaluwen door een doelpunt van Elmar Laagland. Net voor de rust 3 – 0. Een primadoelpunt voor Oeverzwaluwen werd gemaakt door Robbert Zonderland. SDS kreeg dan ook geen enkele uit gespeelde kans in de eerste helft. De tweede helft kan ik kort zijn, het was één richting verkeer naar het doel van SDS. Oeverzwaluwen verprutsten nog vele kansen. Bij de 3 – 0 is de scherpte er dan ook af. In de laatste minuut van de wedstrijd kreeg Erik Haitsma nog een kans, na een goed opgezette aanval maar schoot naast. Op keeper Jaap Toering na (hij was vanmiddag weer veruit de beste bij SDS) zit SDS momenteel in een diep dal. Het ligt ook niet aan bepaalde spelers, maar aan het hele elftal.
Siem Sikma

SDS 2 – BCV 2

Mei de wyn tsjin kaam SDS 2 efter op it B-fjild. Mar nei de thee, mei de wyn yn de rêch wie it al gau oars. Hjalmar (2) en Arjan skoarden en efter siet it slot op de doar. Yn de lêste minút kearde Marten Faber al wer in strafskop.

SDS 3 – Bolswardia 2
Tsjin it ynfallen fan de jûn is dizze wedstryd begong. Ien fan de webmasters stie yn de basis en hij sil oan de ein fan de nije moarn de útslach wol melde (Enne wie him foar). Remco Bervoets makke de 1-1 út in penalty.

SDS 4 – Makkum 4
Skoare dat is it probleem foar SDS 4. Al wer gjin doelpunt. Moai dat Remco Piek syn doel ek skjinhold.

Scharnegoutum 4 – SDS 6
SDS 6 rûn tsjin in nederlaach oan yn Skearnegoutum. “tefolle minsken, dus te folle wiksels” wie it kommentaar. It doelpunt wie fan Ids de Boer.

SDS Da2 – LSC Da2
SDS wûn oertsjûgend. Doelpunten wiene der fan Tessa, Myriam en Jitske (3).

Nijland B1 – SDS B1
Hjoed fanút in wynerich Nijlân in pot fuotbal tsjin klasgenoaten en oare bekinden. Nijlân hat yn Drylst better dan ûs spile, wer’t wy ferlearen haw sy wûn.
Inkel Remon moast wurkje, fierder beschikten wy oer eltsenien. Fanôf de earste minuut hiene wy de druk der goed op, wy spilen foar de wyn út. Dit soarge derfoar dat Christian en Jurjen ek in hurdrindei hân haw. Mar scoore koene wy net. It wie Nijlân dy’t nei 25 minuten spyljen de stân op 1-0 sette. In frije traap spitichgenôch oer Gerrit hinne.  De mannen masten der fúller oan de bak. Wy haw de earste helte nog in doelpunt  tsjin krigen. Nijlân beschikt oer snelle spitsen. Ien derfan is Jos Houtsma, in ald SDS’er! In de rêst binne de swakke punten oan de oarder west, mei namme de sintrale middenspilers masten der mear oan dwaan.
Yn ‘e wyn op koene wy mear mei de bal. Hoewol Nijlân de 3-0 earst makke. Kaam SDS better in de wedstriid. Der waard goed opbouwt, en mei combinaasjespul waard de druk op de tsjinstander grutter.  It koe dan ek net útbliuwe dat SDS de earte treffer makke (3-1), dit joech ûs moed en gongen  skerp fierder. Gerrit hat de twadde helte donders goed keept. Op syn minst 5 man op man ballen hat er keart. Christian tekene foar de 3-2, 3-3, en de 3-4. In hattrick! Tjeerd makke de 3-5.
Komplimenten foar it hiele team. Wat in wedstriid! Lody, jammer dat’st bei 3-0 al fuot mast.
Al mei al in moaie pot en in fertsjinne útslach. Mei in greins fan ear tot ear keerden wy werom nei hûs.
Jaap

FVC D1 – SDS D1
Opnieuw een verlies, enwel met 8-1. Deze keer te weinig beleving. Daardoor was niemand echt tevreden met hetgeen we op het veld lieten zien. Dit zal de komende wedstrijden echt anders moeten. SDS is hoog ingedeeld (in de eerste klasse) en het wordt een zwaar jaar voor de boys. Maar dat er resultaten komen: dit is zeker. Remco

SDS D2 – sc Franeker D3

Een maatje te groot, deze koploper uit Franeker. Compliment is dat de uitslag niet groter is uitgevallen en we toch en tijdje op 1 – 1 hebben gestaan. Voordeel van D2 is dat er niemand met een grote mond in zit. Nadeel is dat er ook nog niet echt een leider opstaat in de achterhoede. Dit komt allemaal nog wel, want het team raakt steeds meer op elkaar ingespeeld en het plezier in het spelletje wordt in ieder geval niet minder. Volgende week gaan we weer eens voor de volle winst! Opmerkelijk is dat we na D3 het tweede gemengde D’team worden met liefst drie dames. 
Tjerk

Bakhuizen E1 -SDS E1
Vandaag moesten we het opnemen tegen de E 1 van Bakhuizen.
Het werd weer een zeer spannende ( zenuwslopend en met een zeer verhoogde hartslag voor de beide coachen) wedstrijd.
In de eerste helft wist Yward al naar vijf minuten te scoren,maar drie minuten later stond het al weer gelijk.
Vanuit een corner kwam SDS op voorsprong door het achterwerk ( e.d) van een speler van Bakhuizen.
De score werd voor rust vergroot door twee doelpunten van Yward waarvan uit een corner hij met een halve omhaal knap in schoot.
Dus met een 4-1 voorsprong gingen we de rust in.
De jongens moesten de tweede helft nog flink aan de bak, de tegenstander maakte al snel 4-2 .
Robbin maakte de voorsprong weer groter naar 5-2.
Maar Bakhuizen wist uit een paar snelle counters weer terug te komen tot 5-4, en werd het nog een paar spannende laatste minuten voordat het laatste fluitsignaal klonk van de scheidsrechter.
Willem

SDS E3 – RES E3
De jongens van RES zijn een stukje groter dan die van SDS. De leeftijden van RES waren 9 en 10 jaar, terwijl de meeste spelers van SDS 8 en 9 jaar oud zijn.
Maar SDS speelt snel, technisch en fanatiek en daardoor was het na de eerste helft al 6-1.  De verwachting was dat RES na de rust terug zou komen, maar SDS ging gewoon door met scoren en de teller stond op 13-1 toen de wedstrijd was afgelopen.  Van de 13 doelpunten heeft Wytse er 7 gemaakt!!
SDS E3 staat op dit moment 2-de in de competitie (12 punten uit 4 wedstrijden samen met Gorredijk) echter Gorredijk heeft 37 doelpunten en SDS E3 heeft 33.Volgende week wordt het spannend want dan moet SDS E3 uit tegen Gorredijk.
Hendrik van der Eems
SDS E3

SDS F4 – LSC F5
SDS F4 gie mei 6-0 de boat yn, mar hoechden harren hjir seker net foar te skamjen. Koprinner LSC hie oan ’t no ta alle wedstriden noch wûn. De mannen fan SDS striden foar elke meter en keeper Kevin den Haan keepte in knappe pot. Hy pakte sels noch in penalty.