Treffer 50 jier yn op ‘e Skille

SDS en it Coronafirus (2)
3 april 2020
Weppers snein 5-4-2020
5 april 2020

Jim hawwe fêst Op ‘e Skille al sjoen. Nei it Friesch Dagblad al wer in artikel oer de Treffer dy’t dit jier 50 jier bestiet.