Te min lucht?

Programma senioren
31 augustus 2003
SDS 2 wûn yn Frentsjer
1 september 2003

 

 

Ek yn it amateurfuotbal giet it mar troch mei de “professionalisering”.

In nije ûntwikkeling is it yn foarrie hawwen fan lucht.

Sa hat SDS de flessen mei skjinne lucht ek al klear stean, yn it gefal in trainer yn it skoft konstateart dat er te min lucht yn de ploech sit.

No mar ôfwachtsje welke ploech by SDS dat is.

De flessen wurde troch frijwilligers fuld op Skrok omdat dêr skinne lucht is.

N.B. Der binne al grute dat it by de feteranen ferplicht wurdt sa’n ding te dragen at er net traind wurdt.