Programma senioren

SDS 1 ferliest mar….
30 augustus 2003
Te min lucht?
31 augustus 2003

Yn de lêste Treffer stie it komplete programma fan SDS 1.

Sokke programma’s binne der fan alle seniorenalvetallen te finen op dizze side.

Sjoch by senioren, sykje it alvetal en sjoch by programma.

Alle sneonen kinne yndield wurde, sadat der gjin wedstriid mist hoecht te wurden.