Tarieding SDS 2 2016-2017

Ferslach WK 1-8
1 augustus 2016
Programma SDS 1
1 augustus 2016

Boudewijn en Jeroen hawwe jajuster efkes om tafel west en nei in bult fiven en seizen binne sy der út kaam. It tariedingsskema foar SDS 2 foar kommend seizoen sjocht der sa út:

Zaterdag 06 ¬ 08 ; 14.00 eerste training, daarna informatiebijeenkomst 
Dinsdag 09 – 08 ; 19.00 training. 
Donderdag 10 – 08 ; 19.00 training. 
Dinsdag 16-08 ; 19.00 training 
Donderdag 18-08 ; 19.00 training 
Zaterdag 20-08 ; 15.00 beker SDS – Leeuw.Zwaluwen 
Woensdag 24-08 ; 18.45 beker SDS – Berlikum 
Donderdag 25-08 ; 19.00 training 
Zaterdag 27-08 ; 14.30 beker Foarut – SDS. 
Dinsdag 30-08 ; 19.00 training 
Donderdag 01-09 ; 19.00 training 
Zaterdag 03-09 ; start competitie.