Sneintemoarnwepperkes

Byldferslach SDS 1
14 mei 2005
Wepperkes -snein-
15 mei 2005

Kampioen
Kampioen wurde en dêrnei feest fiere. Dat levert hiel wat plaatsjes en praatsjes op. Omdat wy ek ûnderdiel fan it feestgedram wiene, meitsje wy hjoed wat in trage start. Yn de rin fan dizze dei sille wy meardere wepperkes meitsje oer de wedstryd en it feest mar ek oer tal fan oare saken want wy sykje ek nei antwurden op de fraach:

  • wurdt SDS 3 kampioen?
  • wa wurdt topskoorder by SDS
  • kinne wy Klaas Molenmaker as Clarence yn byld krije
  • hawwe wy net genoch foto’s foar in jier ?
  • sjongt Brouwer no ek al foar of giet hy allinne mar foar. Of giet hy der foar.

Al fêst dochs mar in pear feestfoto’s