Seleksjes sneon 11-4

Weppers tongersdei 9-4
9 april 2015
Weppers freed 10-4
10 april 2015

SDS 1 – SVM 1
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Tjipke, Jelmer, Harm, Jaap, Elger, Sjoerd de V, Sjoerd van Beem

SDS 2 – Zeerobben 2
13.45
: der wêze 
14.45: fuotbalje
Stefan Kok, Kristian, Jort, Ruurd, Geert, Hendrik E, Feite, Pieter, Bote, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse,  Willem
Flagger: Klaas de Haan

SDS 4- sc Franeker 5   giet net troch
De tsjinstanner hat te min spilers

SDS A1 – Frisia A2
11.30 der wêze
12.15 fuotbalje
Pieter, Jurjen L, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe, Foeke, Douwe, Gerwin, Wiebe, Watze  + 2 B’s
Flagger: Klaas Overal