Evenementen in december 2022

Wepperkes -sneon-
29 december 2006
Pieter werom út Berlyn.
30 december 2006

Woansdei 3 jannewaris binne de foarrondes foar de Midwintercup yn Frentsjer. Hjir de seleksjes fan sawol SDS 1 fjild as futsal:

SDS 1 futsal:
Marten
Harm
Tsjeard
Peter
Tsjipke
Skelte
Dirk-Yde
Willem.

SDS 1 fjild:
Jaap
Erik
Jacob-Klaas
Hendrik
Floris
Mark
Tsjalling
Jehannes

It fjildteam fertrekt woansdei om 19.00 nei Frentsjer.

Spilers as Robert Sybesma, Anne Stenekes, Feite de Haan en Jan-Simon Jelsma binne mei de eindrondes fan de Midwintercup op wintersport en dogge dêrom net mei.

Spoarboekje woansdei 3 jannewaris yn de Trije:
poule fjild tiid wedstriden
3 1 19.30 Marrum SDS-fut
3 1 20.00 SDS-fut Dokkum
21 2 20.15 AVC SDS-fjild
3 1 20.30 Balk fut SDS fut
21 2 21.00 Aengwirden SDS-fjild
3 1 21.15 SDS fut BeQuickDokkum
21 3 21.45 SDS-fjild Black Boys
3 1 22.15 Donkerbroek SDS fut
21 3 22.30 SDS-fjild VIOD

Dit is de poule-yndieling fan SDS 1 fjild en futsal:
Poule 3   Poule 21
Balk fut. SDS za
Dokkum VIOD
Marrum Aengwirden
SDS fut. Black Boys
Be Quick D AVC
Donkerbroek    
Klik hjir foar de hiele lotting fan de foarrondes.

De finales binne op sneon 13 jannewaris.