Seleksjes bekersneon en oar nijs

Weppers tongersdei 15-8
15 augustus 2012
Weppers sneon 18-8
18 augustus 2012

SDS 1 – Zeerobben 1
13.00: oanwêzich
14.30: fuotbalje

Ewout de B, Wytze L, Arjan P, Jelmer P, Harm S, Elger T, Johan P, Dirk de J, Tjeerd de V, Wietze F, Sjoerd de V, Ayanle B., Jurjen L, Ruurd V, Gert Jan H.

Leeuwarder Zwaluwen 2 – SDS 2
10.45: fuort
12.00: fuotbalje

Gerrit K, Eddy V, Robert S, Jan Simon J, Geert D, Marten F, Sytse H, Anne S, Hendrik de J, Sytse K, Bote S, Ids de B, Wichard D, Stefan van K

Traine
C1 traint a.s. maandag onder leiding van Remco om 19.00 uur in WOMMELS.
a.s. woensdag wordt er getraint onder leiding van Boudewijn in EASTEREIN, om 19.00 uur.
Daarna gaat het bekertoernooi zo’n beetje los, dus hou dan goed je mail en de site in de gaten.
Er zullen dan wel’s wat trainingen vervallen of verschuiven.
 
groet, Boudewijn.

Lieders/trainer leugd
De lieders en trainers fan jeugdploegen wurde útnoege foar de earste gearkomst fan it seizoen fan dit jier. Dy wurdt holden op tiisdei 4 septimber om 19.30 oere.
De wurklist sjocht der
sa út.