Seleksjes 28 april

Wepperkes -freed-
27 april 2007
Utslaggen 28 april.
28 april 2007

It Fean 58  1 – SDS 1   – 14.30 oere     (fuort 12.45 oere)

 

Jaap, Robert, Tsjipke Klaas, Dirk Yde, Geert. Anne, Johannes, Tjalling, Wesley, Flrois, Feite, Tsjeard, Sjoerd R.

 

 

SDS 2 – Rouveen 2    14.30 oere    (oanwêzich 13.30 oere)

 

Marten, Dennis, Robert, Jan Simon, Kees, Stefan, Syb, Pieter, Skelte, Arjan P, Sybren, Sirk, Harm

 

 

BCV 3 – SDS 3    14.30 oere   (fuort 12.45)

 

Jentsje, Jeroen, Wichard, Gerlof, Remco, Anco, Ruurd, Frank, Sjoerd, Hjalmar, Bote, Pytrik, Arjen van P.

 

SDS 5 en 6 hawwe sneon frij