Sealtrainen jeugd

Sealtrainen jeugd
4 december 2012
Weppers tiisdei 4-12
4 december 2012

De sealtrainingen foar de jeugd binne wer begien.
Sjoch
hjir foar it hiele winterprogramma:

Des Dag & Tijdstip Hal   Trainer(s)
3 Maandag    17:00-18:00  2 / 3 F6 Tsjipke Okkema
4 Dinsdag     16:45-17:45 3 / 3 D3 Wytze Lanting
6 Donderdag 17:00-18:00 3 / 3 D2 Tjerk van der Pol
10 Maandag    17:00-18:00  2 / 3 F1/F2 Klaas de Jager
11 Dinsdag     16:45-17:45 3 / 3 B1 Gert Jan Hiemstra
13 Donderdag 17:00-18:00 3 / 3 C1 Johan Heerma
17 Maandag    17:00-18:00  2 / 3 F3/F4 Christiaan Plantinga
18 Dinsdag     16:45-17:45 3 / 3 D1 Wytze Lanting
20 Donderdag 17:00-18:00 3 / 3 A1 Wietse Fopma
Jan Dag & Tijdstip Hal   Trainer(s)
7 Maandag    17:00-18:00  2 / 3 E5 Pieter Sytsma
8 Dinsdag     16:45-17:45 3 / 3 E1/E2 Klaas van der Weg
10 Donderdag 17:00-18:00 3 / 3 E3/E4 Marco Haagsma
14 Maandag    17:00-18:00  2 / 3 F5/F6 Tiede van der Velde
15 Dinsdag     16:45-17:45 3 / 3 F3/F4 Christiaan Plantinga
17 Donderdag 17:00-18:00 3 / 3 F1/F2 Klaas de Jager
21 Maandag    17:00-18:00  2 / 3 E5 Pieter Sytsma
22 Dinsdag     16:45-17:45 3 / 3 E1/E2 Theo Postma
24 Donderdag 17:00-18:00 3 / 3 E3/E4 Karst/Herman
28 Maandag    17:00-18:00  2 / 3 F5/F6 Tiede van der Velde
29 Dinsdag     16:45-17:45 3 / 3 F3/F4 Christiaan Plantinga
31 Donderdag 17:00-18:00 3 / 3 F1/F2 Harm Stremler
Feb Dag & Tijdstip Hal   Trainer(s)
4 Maandag    17:00-18:00  2 / 3 F5/F6 Tiede van der Velde
5 Dinsdag     16:45-17:45 3 / 3 F3/F4 Christiaan Plantinga
7 Donderdag 17:00-18:00 3 / 3 F1/F2 Harm Stremler
11 Maandag    17:00-18:00  2 / 3 E5 Pieter Sytsma
12 Dinsdag     16:45-17:45 3 / 3 E1/E2 Klaas van der Weg
14 Donderdag 17:00-18:00 3 / 3 E3/E4 Karst/Herman