SDS-uit

SDS1 giet troch yn Fec tournooi
15 januari 2004
Lêste seizoen fan….
16 januari 2004

Dat in soad tsjinstanners it dreech fine om yn Esterein tsjin SDS te spyljen is dúdlik: je winne dêr ommers net sa maklik. Dit hat ferskeidene redens. Hjirûnder in stikje út in interview mei in spiler fan Heerenveense Boys.(Mei tank oan Jan van Asselt)