Evenementen in december 2022

SDS sjaal
7 januari 2004
Ferslach SDS 4 (1)
7 januari 2004Pieter Kamstra yn it Olympiastadion fan Berlyn.

 
Dirk-Yde Sjaarda yn de Skotse Highlands

Skotse fan!
Yn Skotlân bliket SDS ek al fans te hawwen. Dirk-Yde spotte dizze fan.

Frederik Clayton Uisdean Keegan?????.


 
Jan Keuning op syn troudei 

 
Jan Keuning op syn troudei(2)

 
Pieter Wesselius efter yn ‘e tún 

 
Jelle de Vries