SDS League: Skrok 11 nimt de kopposysje oer.

Wepperkes -tiisdei-
26 april 2005
Wepperkes -woansdei-
27 april 2005

Tige ferrassend nimt dizze wike Skrok 11(JdB) de kopposysje oer fan syn soan, Schj(n)appie(IdB). Schj(n)nappie sakket nei it 3e plak.

JdB nimt de kopposysje oer fan soan IdB……….

GOD(Dennis B.) fan DYS pakt tegeare mei Zero Tolerance fan BvdW de wykrpiis. It begjin derop te lykjen dat DYS as in GOD yn Skotlân libbet……….. Foar Zero Tolerance is dit alwer de 2e wykpriis fan it seizoen.

Omheech(MJ) sit wat yn ‘e hin en wer. Foarige wike gie hy fan 11 nei 20 en no fan 20 nei 10.

Omheech(MJ) hat de selde taktyk as syn baas…..

As in speer(JdJ) gie 2 wiken lyn noch as in speer omheech. No hat hy de gang nei ûnder ynsetten. Hy sakket fan 17 nei 33.

Sibe’s Sjokkers (SdS) hawwe 2 wykprizen binnen en hawwe it wol besjoen. Sy sakje no fan 5 nei 23.
 
Sibe hat de bút binnen!

Groeten, Willem.

Sjoch hjir foar de nije stân:
wike 9