SDS League: In Control pakt de wykpriis!

Wepperkes -moandei-
23 september 2007
Wepperkes -woansdei-
25 september 2007

It is fannewike “In Control” fan Hendrik Engbrenghof dy ’t mei grutte oermacht de wykpriis pakt. Hy hie mar leafst 47 punten. Hy is dêrmei de ienige dy ’t mear as 40 punten pakte. Hy giet hjirmei fan 66 nei 10(!!).


“Peppi en Kokki” fan Tom en Pieter Wijnia nimme it earste plakje oer fan S.T. Wijnia út Easterein mei syn “Eastender Nightmares”.

“Op naar de top” fan âld-keeper Marten Faber en “Team Toering” fan keeper Jaap Toering diele it ûnderste plakje.

Bûten ús skuld om telt de wedstryd fan freedtejûn tusken VVV en NAC net mei. Wy kinne hjir neat oan feroarje. Sjoch
hjir wêrom as dit sa is.

Sjoch hjir foar de nijste stân: klik
hjir.