SDS League: Fûgelfirus slaat ta!

Wepperkes -moandei-
6 maart 2005
Wepperkes -tiisdei-
8 maart 2005

Wy binne der út wêrtroch de komputer fan Willem kaduuk is. Hy wie oan ‘e gong mei de telling fan de SDS League fan foarige wike en wa kaam der boppe-oan?
Sibe mei syn Sjokkers………………

De komputer hat dus dúdlik lêst fan net in gewoan komputer-firus mar fan yn of oar nuver fûgelfirus. Wy hoopje dat it ein fan ‘e wike wer fuort is en dat wy foar wike 3 in nije koprinner hawwe.

Groeten, Willem.

Sjoch hjir foar de nije(ferlette) stân: wike 2