SDS League: Elf van Delf pakke wykpriis!

Weppers woansdei 26-10
25 oktober 2011
Weppers tongersdei 27-10
26 oktober 2011

It is dizze wike Johan Delfsma dy ’t mei “de Elf van Delf” de wykpriis pakt. Twa wiken werom pakte hy ek 48 punten, mar kaam doe ien puntsje tekoart foar de wykp[riis. No is it dus wol rekke.

Johan is klear foar de parsekonferinsje.

Hiel ferrassend is it fansels dat Harm-Auke Dijkstra mei syn “Boeruhhh Eindhoven” it earste plakje oernimt. En dat wylst Matavz(PSV) net iens skoorde en Sigthorsson(AJA) noch blesseard is. Dizze wike makke Coutinho(ADO) alles goed foar Harm-Auke mei 8 punten.

It wurdt allinnich mar spannender boppe-yn de SDS League. It ferskil tusken de nûmer 1 en de nûmer 11 is mar 8(?!) punten.

Mei mar 11 punten dizze wike docht Bauke Dijkstra der mei “W(at)I(s)B(auke)D(ijkstra)M(in)” alles oan om ûnder “Tweety” fan Willem Twijnstra te bliuwen.


Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 6.

Letter miskien wol mear!