SDS League: Doch ek mei!

Ferslaggen 5-9
3 september 2015
Weppers moandei 7-9
6 september 2015

Wa wurdt de 46e winner fan de SDS League?
Wy binne hiel benijd!

It kostet noch altiten €12,50 per seizoenshelte om mei te dwaan oan de SDS League.
Eltse wike is der in wykpriis te winnen.
De einprizen binne ôfhinklijk fan it tal dielnimmers.
Jim kinne it formulier
hjir delhelje.
Graach in team ynfulle mei in 4-3-3-opstelling en net mear as ien spiler per klup.
Graach ynleverje foar sneon 19 septimber 19.00 oere.