SDS League: De ideale elf

Wepperkes (woansdei)
13 april 2004
SDS 5 wint
15 april 2004

Wy kine alfêst sizze dat wy dizze wike ferrassende wykpriiswinners hawwe. Tongersdei of freed kinne jimme hjir de nije st&an besjen. Hjirûnder kinne jimme sjen wa at jimme it beste opstelle koenen.


Bron:www.vi.nl