SDS Fanshop

Beste spilers SDS League
20 november 2003
Opstellingen SDS 1 en 2 en blessures.
21 november 2003

No at Sinteklaas hjir wer yn Nederlân is, sil der ek wol wer wat keapje wolle. Wy hawwe hjir wat tips foar him.
 
SDS tas foar mar €15,-
 
SDS horloazje foar €20,-
 
SDS sjaal foar €9,-