SDS 4 nei tiisdei 15 april

Spek de klupkas
9 april 2003
Utslaggen 12 april Senioren en A1
12 april 2003

Troch de folle blessueres by SDS wurd kommende sneon SDS 4 ôflast. Der binne net genôch spilers om alle SDS teams fuotbalje te litten. De spilers fan SDS 4 wurde útsutele nei SDS 3 en 5.

De wedstriid wurdt no spile op tiisdei 15 april

It wurdt moai waar en dochs binne der hieltiten minder spilers dy at sneons fuotbalje kinne. Foariche wike gie SDS 5 derút en dizze wike SDS 4. Folgende wike SDS 3? Oer 3 wiken kin it 1e der dan út.