SDS 1 seal frij of net?

Programma SDS dizze wike
28 oktober 2003
De schopper fan SDS D2
28 oktober 2003

Foar SDS 1 seal stie kommende woansdei Renado op it programma, te fuotbaljen yn Sint Nyk. No hawwe wy alle KNVB-programma’s der op nei slein, mar de wedstriid stiet der foar woansdei net op. Warskynlik is SDS 1 dizze wike dus frij. Lieder Willem Overal is der efteroan at dit no ek echt sa is. It is woansdeitejûn yn elts gefal net om 19.00 oere want dan spilet Renado 2 yn ‘e Doniahal yn Sint Nyk.