Evenementen in december 2022

Skûtsjeskippers fan SDS5 werom
16 mei 2004
Wepperkes -moandei-
17 mei 2004

Ûnder Agenda kinne jimme it lêste programma fine fan dit seizoen. SDS 5 hat hun ôfslútingsfeestje dan al wol hân, mar sy moatte noch ien kear los. Omdat fanôf woansdei de K.F. fan Easterein op de Skoalleseize hun 100-jierrich jubileum fiert, sil de wedstriid sneon wol net spile wurde.