Programma foarbereiding SDS 2.

Wepperkes -tiisdei-
19 juli 2005
Wepperkes -woansdei-
20 juli 2005

De nije leider fan SDS 2, Jan de Jong, hat de wyn der aardich yn. Hy hat tegeare mei trainer Klaas Okkema alfêst it oefenprogramma fan SDS 2 ynelkoar draait en lyk nei ús mailt. Hjir is it:

Foarbereiding SDS 2 seizoen 2005-2006


tiisdei 9 aug  eerste training 19:00
 
tongersdei 11 aug training  19:00
 
sneon 13 aug oefenwedstriid Nijlan-SDS
 
tiisdei 16 aug  oefenwedstriid vv Leeuwarden-SDS
 
tongersdei 18 aug Training
 
sneon 20 aug Beker
 
Tiisdei 23 aug Beker
 
tongersdei 25 aug Training
 
sneon 27 aug Beker
 
tiisdei 30 aug oefenwedstriid SDS-Skearnegoutum
 
tongersdei 1 sept Training
 
sneon 3 sept Competitie
 
 
groetnis klaas en jan