Opstellingen 1e en 2e.

Traine
17 oktober 2003
Uitslagen 18-10-03
18 oktober 2003

Hjir de minsken dy ’t hjoed fuotbalje foar SDS 1 en 2 yn hun bekerwedstriden tsjin respectievelijk Bûtenpost en TOP ’63.

SDS 1: Broer-Wiebe, Jan-Simon, Feite, Harm, Wichard, Floris, Anne, Tjipke-Klaas, Robert, Marco, Durk-Yde, Jacob-Klaas, Henk, Jeroen.
 
SDS 2: Marten, Dennis, Harm-Auke, Auke, Gerrit H., Pieter, Syb, Jos, Stefan, Tseard, Skelte, Jan, Donny.