Ôflast

Wepperkes -freed-
18 februari 2005
SDS1 spilet gelyk
19 februari 2005

De folgende wedstriden binne hjoed ôflast:

De Weide 2 – SDS 2
Bolswardia B2 – SDS B2
Zeerobben C2 – SDS C1

SDS 2 traint fanôf 16.00 oere yn ‘e sporthal yn Easterein.

Is der mear ôflast? Mail it nei info@vv-sds.nl